משלך

כניסה למערכת הניהול

Quote

הוודאות שנפסיד במאבק,
אסור שתמנע מאיתנו מלתמוך
בעניין שבעינינו הוא צודק

~ אברהם לינקולן ~
Next